แฮนด์บอลกับการทรงตัวเมื่อต้องการหยุด

ในการเล่นกีฬาของคนปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของสนามในการแข่งขันหรือฝึกซ้อม อีกทั้งความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการเล่น ซึ่งผู้เล่นสามารถฝึกซ้อมได้จนกว่าผู้เล่นจะเห็นสมควรที่จะหยุดในแต่ละวัน เพราะปัจจุบันทางสนามมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหลอดไปฟ้าเพื่อให้ความสว่างในการฝึกซ้อมและอีกทั้งยังมีการบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ จึงทำให้ผู้คนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น

การทรงตัวเพื่อต้องการหยุดในขณะเล่นนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะหากผู้เล่นไม่มีทักษะของการหยุดที่ดีนั้น ในขณะที่ผู้เล่นมีการเคลื่อนไหวอยู่นั้นหากต้องการหยุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวผู้เล่นเองได้เพราะขาดทักษะความรู้ของการทรงตัวเมื่อต้องการหยุด การทรงตัวเมื่อต้องการหยุด สามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

  1. ในการหยุดแบบเท้าหนึ่งอยู่หน้าในขณะที่ผู้เล่นกำลังเคลื่อนที่ เมื่อผู้เล่นต้องการหยุดการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าใดเท้าหนึ่งเพื่อก้าวนำ และงอเข่าเอนลำตัวไปด้านหลังเล็กน้อย
  2. การย่อตัวต่ำลง ศีรษะตรงสายตามองไปยังข้างหน้า กางแขนออกเพื่อช่วยในการทรงตัว ส่วนเท้าหลังยึดติดกับพื้น
  3. ในการหยุดแบบเท้าคู่ ลักษณะของการหยุดลักษณะนี้ จะใช้ในส่วนของฝ่ายที่เป็นทีมรับเมื่อต้องการที่จะเลี้ยงบอลเข้ามายังฝ่ายตรงข้าม

ในการทรงตัวเพื่อการหยุดนั้นก็เป็นสิ่งที่นักกีฬาทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมพอสมควรเพราะหากผู้เล่นมีการฝึกซ้อมเวลาจะหยุดอาจทำให้เกิดอันตรายได้