การว่ายน้ำท่าผีเสื้อ

การว่ายน้ำเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจและชื่นชอบในกีฬาชนิดนี้เป็นอย่างมาก โดยกีฬาชนิดนี้เองก็มีสิ่งที่น่าสนใจให้ผู้ว่ายได้ศึกษาและฝึกซ้อมมากมาย หากว่ายเป็นแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเองในหลายๆเรื่อง ดังนั้นกีฬาว่ายน้ำจึงเป็นกีฬาที่มีประโยชน์เหมาะกับทุกๆคน

การว่ายน้ำเป็นสิ่งหนึ่งที่คนในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญและนิยมกันเป็นจำนวนมาก อีกอย่างก็มีท่าที่ใช้ในการว่ายที่หลากหลายให้ผู้ว่ายน้ำได้ศึกษากัน ซึ่งจะมีท่าว่ายน้ำอยู่ท่าหนึ่งที่ถือว่าเป็นท่ายอดฮิตที่มีความยาก แต่ก็มีหลายคนสนใจ นั่นคือ ท่าผีเสื้อ การว่ายน้ำท่าผีเสื้อเป็นท่าที่มีความยากในการว่ายน้ำ มีความซับซ้อนในเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย แขน ขา หรือจังหวะในการว่ายน้ำ  ซึ่งการว่ายน้ำท่าผีเสื้อนี้เป็นท่าที่ดัดแปลงมาจากท่ากบ  การเคลื่อนไหวของแขน และขามีการดัดแปรงให้เหมาะสม จนได้ท่าว่ายน้ำท่าผีเสื้อขึ้นมา ผู้ที่อยากว่าน้ำท่านี้ต้องมีความอดทน หมั่นฝึกซ้อม และต้องมีความแข็งแรงของไหล่ที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

การว่ายน้ำท่าผีเสื้อเป็นการว่ายน้ำท่าหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการการว่ายน้ำ นักกีฬาส่วนใหญ่ว่ายน้ำท่านี้เป็นแต่ก็ไม่ใช่ทุก สำหรับใครที่อยากว่ายน้ำท่านี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนการว่ายน้ำท่ากบมาก่อน จะง่ายต่อการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ที่สำคัญ ต้องมีความอดทน ขยันฝึกฝน หากฝึกซ้อมบ่อยๆจะทำให้ได้ประสบการณ์และเกิดความชำนาญในการว่ายน้ำท่านี้