การตีลูกตบ

แบดมินตันเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพดีขึ้น แบดมินตันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ และยังเป็นกิจกรรมการผ่อนคลายที่ทำให้ผู้เล่นสนุกสนาน เพลิดเพลินอีกด้วย

การตีประเภทนี้เป็นการตีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการแข่งขันประเภทคู่ ซึ่งลูกตบเป็นลูกที่ผู้เล่นตีจากในระดับสูงเหนือศีรษะด้วยการกดหน้าไม้แร็กเกตให้คว่ำลง เพื่อบังคับให้ลูกขนไก่พุ่งลงในระดับต่ำอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบีบบังคับให้คู่แข่งขันเป็นฝ่ายรับและมีเวลาจำกัดที่สุดในการเตรียมตัวเพื่อตอบโต้ ซึ่งในการตบลูกนั้นสามารถกระทำได้ทั้งหน้ามือและหลังมือ แต่การตบลูกด้วยหลังมือมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและไม่ค่อยรุนแรง ฉะนั้นการตีลูกตบที่มาทางด้านหลังมือนั้นจึงนิยมใช้ลูกตบอ้อมศีรษะมากกว่า จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ที่ตีลูกตบได้ดีและนำไปใช้ในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมจะสามารถเอาชนะในการแข่งขันได้ ซึ่งลูกตบควรใช้ในโอกาสต่อไปนี้

  1. เพื่อใช้เป็นลูกนำในการเปิดเกมส์รุก
  2. เพื่อทำคะแนน
  3. เมื่อต้องการสร้างความกังวลให้คู่แข่งขันอยู่กับการรับลูก และเป็นการเปิดโอกาสที่จะใช้ลูกอื่นๆ ในการสร้างเกมส์รุกต่อไป
  4. เพื่อให้คู่แข่งขันเสียหลัก หรือผละออกศูนย์กลางของสนาม

การตีลูกตบนี้ผู้เล่นจะใช้ความรุนแรงในการตีลูกตบให้ลงข้ามตาข่ายด้านหน้าของคู่แข่ง และจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถรับลูกได้ทันซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ หลังจากตบลูกแล้วผู้เล่นจะต้องพยายามไม่ให้เสียหลักการทรงตัว แล้วพร้อมที่จะตีลูกที่คู่ต่อสู้โต้กลับมาได้ในทันที