การควบคุมอารมณ์และความฉลาดในการเล่นแบดมินตัน

กิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งการเล่นแบดมินตันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพที่ดี เพราะการเล่นแบดมินตันประเภททีมจะต้องเล่นร่วมกับคนอื่น ๆ จึงได้มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับผู้อื่นและการช่วยเหลือซึ่งกันในระหว่างทีมเพื่อให้เกิดความสามัคคีด้วย

พื้นฐานอารมณ์ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันบางคนอารมณ์ร้อน ใจเร็ว หรือบางคนอารมณ์เย็น สุขุม และรอบคอบ แต่สิ่งสำคัญไม่ว่านักกีฬาจะเป็นคนอารมณ์แบบใด ผู้เล่นที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ย่อมจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะการควบคุมอารมณ์ตนเองไว้ได้แล้ว สติปัญญาก็จะเกิดขึ้นในกาคิดหาหนทางแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองและมองการแข่งขันออกว่าจะเล่นแบบใดวิธีการไหนจึงจะได้เปรียบคู่แข่งขัน นอกจากนี้ความฉลาดเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นมีไหวพริบ สติปัญญาและความรอบคอบ เพราะในขณะที่เล่นอยู่นั้น ผู้เล่นต้องคิดตามไปด้วยและต้องคิดอย่างรวดเร็วรวมทั้งตัดสินใจและแก้ไขสถานการณ์ไปตลอดเวลาด้วยความรอบคอบ ในผู้เล่นแต่ละคนย่อมมีความสามารถที่แตกต่างและมีไหวพริบดีย่อมต้องค้นหาวิธีการเล่นที่ตนเองได้เปรียบและแก้ไขข้อเสียเปรียบของตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปโดยธรรมชาติและอัตโนมัติ ผู้เล่นที่มีความคิดและตอบสนองความคิดได้รวดเร็ว มีสติปัญญาในการเล่นย่อมได้เปรียบคู่แข่งขันมาก

นักแบดมินตันที่เก่งๆ ก็อาจจะมีโอกาสพ่ายแพ้คู่แข่งขันที่มีฝีอ่อนกว่าได้ เพราะว่าผู้เล่นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้ ดังนั้น การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบผู้เล่นจะต้องควบคุมอารมณ์และตั้งสติก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้